Dags att trycka en T-shirt?

2016 December 26
by mackan

Jag har funderat på att trycka en t-shirt med texten;

“Sedan 2013.
Troligtvis fel medicin.”

eftersom i princip varje ny människa jag växlar några ord med – flera gånger om dagen alltså – frågar samma två frågor. “Har du alltid varit blind?” och “Så hur blev du blind, då?”

Jag ska vara tydlig här och säga; jag tror inte att frågorna ställs av någon illvilja. Men det är trots allt så att det är… privat. Jag är inte bekväm med att prata om det, hela tiden och det är fortfarande smärtsamt.

Men det som framför allt stör mig, i ett större sammanhang, är på något sätt att den som har en norm-kropp på något sätt “har rätt” att få sin nyfikenhet stillad närhelst hen möter någon som inte har en norm-kropp. Under senaste dygnet har jag hört om svarta som blivit ogenerat frågade om de har samma hudfärg i armhålorna, en rullstolsburen vän som fått frågan om hur hen och hens partner “gör det” och har själv fått svara två främlingar om hur jag blev blind. Alltså – gemensamt för alla de här erfarenheterna är att det är fullständiga främlingar som frågar. Och liksom förväntar sig ett svar.

På Engelska finns ordet “ableism”. Såsom i able-ism, eller “funktionism”. Alltså – när vi behandlar människor olika efter deras kropps funktion. Och ett sådant uttryck för funktionism tycker jag är just detta.

Med en funktionsnedsättning kommer tusen och åter tusen utredningar och förfrågningar från sjukvård, försäkringskassa, habilitering, etc, etc. Alla ställer ungefär samma, ingående, frågor. Och det leder möjligen dessutom till den institutionaliserade tanken för den med funktionsnedsättning att den inte har (rätt till) ett privatliv. Att man alltid måste fråga.

Men det finns också en stor nyfikenhet – inte illvilja – bland många.

Men här är poängen – man måste inte agera med illvilja för att det ska vara kränkande. Det är helt enkelt rätt tröttsamt och smärtsamt att alltid svara på de här personliga frågorna. Att ständigt gå över sin egen bekvämlighetsgräns.

Så – kan vi prata om det här på andra sätt? Och kan vi kanske ställa oss själva frågan, ibland, “varför är det här viktigt för mig att veta?” Och göra en egen bedömning kring “vad skulle jag vara bekväm med att andra frågade mig?”

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS