#DagensKyrkohistoriaFörIckeNördar – Risus Paschalis. Påskaskrattet

2016 March 26
by mackan
Mackan kör standup

Mackan kör standup

Under slutet av medeltiden fanns en tradition i Europa som kallades “Risus Paschalis” – Påskaskrattet.

Påskaskrattet gick till så att på Påskdagen skulle prästen locka församlingen till skratt.

Den teologiska tanken bakom var att när Jesus uppväcktes från de döda, var det ett Kosmiskt skämt. Ett hånskratt rakt upp i synen på djävul och död. Och en skrattande Gud skulle tillbes i ett liturgiskt, gemensamt skratt. Det handlade, bokstavligen, om att fira en Glad Påsk. Inte enbart, vilket en del religionshistoriker hävdar, ett firande av (den hårda och svåra) fastan var slut. Utan en akt av tillbedjan.

Traditionen dog ut efter Reformationen.

Eller gjorde den det? Kanske ska vi återuppliva den? Fira en, i sanning, Glad Påsk? Det finns både en genomtänkt teologi och en historiskt förankrad tradition här, i alla fall.

Hur som helst – be aldrig om ursäkt eller skäms för din humor. Aldrig. Den är ett karaktärsdrag som du ärvt av Skärmtets Herre och som gör dig till Hans avbild.

Glad Påsk! (Och skicka den här bloggposten till din församlingspastor så hen hinner förbereda sig inför i morgon.)

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS