Kyrkohistoria för icke-nördar: Tomten

2015 December 25
by mackan

S:t Nicolaus.

Vem var han egentligen? Och vad är grejen – hur “blev” han tomten?

Nicolaus Myrensis (eller Nicolaus de Myra) var från början från nuvarande Turkiet. Född c:a 280 o död 6 december 343.

Han genomled förföljelserna under Diocletianus o Maximianus, men var också med vid “första” Kyrkomötet, vid Nicaea. Han ansågs alltså redan i sin samtid vara “The real deal”.

När hans föräldrar gick bort lämnade de ett stort arv efter sig, som Nicolaus valde att ge till de fattiga. Så därifrån kommer traditionen av “Jultomten” som ger presenter. Han köpte bland annat tre prostituerade fria.

Så “Jultomten” visade, mer än någon annan faktiskt, att det är skillnad på ägodelar och människor. Och egentligen kanske vi borde fira honom med att tänka på vad vi lägger pengar på. så här i juletid?

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS