Glada nyheter

2014 July 29
by mackan

“Här börjar de Glada Nyheterna om Jesus Kristus, Guds Son”

– Evangelisten Markus (Mark 1:1)

Hörni, Kristna, vi måste prata om en grej igen.

Jag tror att vi måste prata om hur vi pratar om tron. Hur ofta vi pratar om Farorna, om Synden, om Det Eviga Mörkret. Och hur mycket vi inte pratar om Hoppet, om Glädjen och Tryggheten och om hur de Nyheter vi har, faktiskt kan vara Glada i någon människas liv.

För jag tror att vi gör något fel i det.

Ingen människa söker sig inom hörhåll för Dåliga Nyheter. Dåliga nyheter kan få människor att stänga av sina TV-apparater och ta upp en stunds förströelse eller en god bok i stället. Att alltså ständigt “vittna”, “predika” eller blogga om “De fruktansvärda umbäranden som väntar” är alltså dåligt av flera skäl. Det oroar i stället för att föda hopp. Det får människor att känna fruktan i stället för kärlek. Och det får folk att stänga av.

I värsta fall vaccinerar det mot alla framtida samtal omkring tro.

“Kristendom – nä, du, det där vill jag inte ha något med att göra!”

Det är intressant hur lite Jesus talar om de där sakerna, som vi (eller, ja, “ni” egentligen) gillar att prata om så mycket. Och hur mycket han talar om hur Guds Rike är totalt annorlunda – något som nästan fallit bort från vår (er…) “förkunnelse”.

Kanske måste vi börja ställa oss frågan – “Vad är Goda Nyheter för den jag möter?”

När du möter, säg, en kvinna som blivit lämnad av sin man för att hon är gravid. Vad är Goda Nyheter för den kvinnan? (Kristna Värdepariet, jag tittar på er…) Kan vi enas om att “Du borde omyndigförklaras!” kanske inte riktigt är Evangelium (Glada Nyheter) för den kvinnan? Men vad vore det?

Vad vore Glada Nyheter för tiggaren du möter? “Jag blir säkert lurad!” kanske inte är riktigt Evangelium för den personen, va? Men vad vore det? Att äta middag tillsammans? Att se personen? Att faktiskt inte hålla så hårt i din tjuga (eller vad det kan vara) utan tänka att “äh – jag har råd att bli lurad, i så fall…”?

Om du skulle starta ett Översättningsarbete av Bibeln till ett annat språk – vad skulle Du börja med?

Berättelserna om Sodom och Gomorra, som varnande exempel? Lagen i Gamla Testamentet?

Eller De Glada Nyheterna?

Förstår du att ditt liv faktiskt är en Bibelöversättning? Och att om du inte klarar av att visa att Jesus är Hopp för alla människor, att Jesus är Glada Nyheter, att Jesus är en trygghet som aldrig lämnar och det enda som håller att bygga ett fullt liv på… Då gör du det fel.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS