Bibelsyn och Bibelbruk, del 8 – Att läsa om sig själv (Ignatius av Loyola)

2013 December 30
by mackan

Ungefär samtidigt som den moderna tiden bryter in, med tryckpressar och moderna idéer, kring sekelskiftet 1400-1500, lever Ignatius av Loyola. Han är mest känd för sina “Andliga övningar“, som är en slags kurs i Kristet liv. Boken i sig är skriven för kursledare / handledare som ska vägleda ett biktbarn och även om det finns delar i den som är väldigt främmande för oss idag, finns det andra delar som kan vara väldigt tillämpbara.

Runt Ignatius växer det så småningom upp ett sällskap där man använder hans sätt att läsa Bibeln, men det går att göra det här själv också.

Loyola menar att fantasin är en gåva från Gud och kan vara ett verktyg att nå djupare i sökandet efter mening i Bibeltexterna. Och såhär, ungefär (förenklat) menar han att det går till.

 • Läs texten. Långsamt.
 • Fundera i tystnad över vad du anser att den betyder “på ytan”. Låt detta ta tid. Meditera över texten och bär den med dig i hjärtat en tid.
 • Läs texten igen, med speciell uppmärksamhet på vilka personer som förekommer i texten.
 • Spela nu upp hela händelseförloppet som ett drama eller en film i huvudet.
 • Ta aktiv del i dramat. Pröva de olika rollerna i berättelsen. I berättelsen om kvinnan som begått äktenskapsbrott – gå in i rollen av kvinnan, känn hur det känns att vara skyldig, ertappad, känn fruktan när du förstår att de faktiskt tänker döda dig, när du släpas inför Jesus, känn hur det känns när Jesus ser på dig och när han säger till de församlade “Den som är fri från synd, kasta första stenen”. Och till sist hur det känns när Han säger “…inte heller jag dömer dig…”
 • Välj nästa roll – hur känns det att vara den som ertappar kvinnan med äktenskapsbrott? Att faktiskt ha rätt? Att vara heligt vred? Och att bli tillrättavisad?
 • Hur känns det att vara Kristus i den här situationen?

Genom att spela upp dramat gång på gång och vara ärlig när man utforskar rollerna, kan vi lära oss något nytt av texten. Texten får flera dimensioner. Den får oss att utforska det mörker vi själva har i hjärtat och ger oss förståelse för hur vi kan bemöta andra.

Texten i sig själv kan få en ny tillämpning i våra liv, när vi möter andra personer. Vi kan ibland inte identifiera vilken roll de spelar, eller i vilken berättelse, men vi kan välja vem vi vill vara.

Det här är inte ett enkelt sätt att läsa Bibeln, men det kan ge oss större djup i förståelsen av de Bibliska berättelserna. Det kan också hjälpa oss att öppna våra hjärtan mot andra. Och tillsammans med en mer traditionell förståelse av texternas sammanhang, både litterärt och historiskt, kan man använda metoden för att tråla efter mening också i ganska svåra eller otäcka texter.

Det är inte den enda eller “bästa” metoden att läsa Bibeln, men det är ett sätt att utforska texterna, som många inte är så vana vid.

One Response leave one →
 1. 2016 September 28
  Kn Värn permalink

  Och så dags för lite spam-rensning bland kommentarerna igen.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS