Predikoförberedelser inför 4 augusti

2013 July 13
by mackan

Den 4e Augusti välkomnas vi, hela familjen, officiellt till Umeåkåren. (Frälsningsarmén i Umeå). Jag ska tjäna där som Kårledare (en föreståndartjänst, kan man säga) och Rosmari kommer att vara assisterande kårledare med speciellt fokus på barn- och ungdomsarbetet.

Just nu sitter jag och förbereder för predikan, den där första Gudstjänsten. Mötet som liksom sätter tonen för resten av vår tid här i Umeå.

Det ska inte vara för långt. Samtidigt måste det ha substans. Det ska vara en tydlig programförklaring. Samtidigt ska det vara något som samlar alla. Det handlar om att visa vem jag är som predikant. Och samtidigt att bekräfta att jag står i en tradition.

Mitt mål är att göra ett Grundtextstudium, med Utläggning och Tillämpning på 10 minuter. Dessutom anpassat så att närvarande barn kan förstå.

Det känns som en spännande utmaning. En resa. Men också en möjlighet att leva nära grundtexten, att verkligen tugga på ords betydelse. Och att klä de sanningarna i mitt eget språk.

Och mitt i början på de där förberedelserna slår det mig – jag sitter faktiskt och läser. Inte bara läser, utan läser Koinégrekiska. På punktskrift.

Det känns nästan overkligt.

Speciellt mot bakgrund av att de sa att det var omöjligt att lära sig läsa punktskrift som vuxen.

Jag tror inte på något sätt att det här är bara mitt verk. Jag tror att Gud varit med, varje steg på vägen. Att Han välsignat mig på ett speciellt sätt. Och kanske, kanske törs jag tro på att det finns en mening med det där. Att Han har en plan med det.

Nu återstår det bara att se om Umeåkåren är beredda att ta emot den här typen av predikan också.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS