Bibelöversättning, Bibelsyn och Bibelbruk – Del 3

2013 July 1
by mackan

Jag har under ett par dagar funderat över Bibelöversättning, Bibelsyn och Bibelbruk förhåller sig till varandra. Och jag vill fortsätta på det spåret.

Ett problem som möter alla översättare av de nytestamentliga texterna är att vissa uttryck eller specialtermer kan översättas olika.

I Romarbrevet, för att ta ett exempel, återkommer ett uttryck som vi brukar översätta ”i Kristus”. Men problemet med Grekiska prepositioner är att man skulle kunna översätta ”hos Kristus” eller ”med Kristus”. Som översättare är det viktigt att därför göra ett val. Och sedan översätta konsekvent. Varje gång som uttrycket förekommer bör det översättas likadant.

Det handlar om, som översättare, att umgås med texten – hela texten – under lång tid och försöka fundera över vilket alternativ som är närmast den ursprungliga tanken. Men försöker man att översätta vers för vers är det lätt att man missar de här övergripande, större begreppen.

I Andra Timoteusbrevets tredje kapitel och verserna 16-17 kan vi läsa att ”Alla skrifterna är inspirerade av Gud…” och människor som hävdar att Bibeln är Guds Ord brukar gilla att citera de verserna.

Innebär det att enskilda verser också är tilltal från Gud? Innebär det att textlig utläggning av enskilda verser är Gudomligt inspirerad? Hur förhåller vi oss till att vi så sällan faktiskt läser hela texter, att vi sällan läser hela sammanhangen eller sätter in texten i de historiska, litterära eller kulturella sammanhang där de uppkommit? Är texten, om vi bortser från saker som i vilket sammanhang den skrivs, i vilken genre eller form den har och vad den betydde för de som först mötte den, fortfarande Guds Ord?

Och i Bibelbruket – gör det här någon skillnad?

Jag tycker att det gör det. Om jag inte förstår något om det sammanhang som texten finns i, hur ska jag tillämpa den i mitt eget liv? Om jag inte förstår något om ”där och då”, hur ska texten kunna bli en del av mitt ”här och nu”?

Jag vill att textens budskap ska vara synligt i mitt liv. Men frågan är om det någonsin kan bli det, om jag förhåller mig slarvigt till i vilket sammanhang en enskild vers finns. Om jag inte först tar steget till ”där och då” kommer resultatet väl att bli att mitt ”här och nu” påverkar hur jag läser texten, i stället för att texten påverkar mitt ”här och nu”.

3 Responses leave one →
 1. 2013 July 2

  Jag tänker mig att Bibeln är texter nedskrivna av människor som tillhörde en grupp, för människor som tillhör en grupp. Även om jag gillar individualism så tror jag att vi behöver tolka Bibeln i grupp. Inte för att komma till en enighet vad texten handlar om utan för att texten tillsammans med gemenskapen ska få forma oss (som du skriver). Jag är åter till mitt Piratkyrkosnack där jag tänker Bibeln som en karta. Något som både kan leda oss på rätt väg och något som kan förstås när man går på vägen.

 2. 2013 July 4

  Nu har jag fått tillbaka internet, efter 4 dagar, och läst ikapp mig.

  Väldigt klokt skrivet!
  Mina tankar kring Bibeltolkningen är att det primära är inte om man tolkar Jona (för att ta ett exempel) bokstavligt* eller inte – utan hur vi låter bibeltexterna tolka oss själva.
  Ser vi oss själva i Skriften och tar emot uppmaningen att bli en bättre människa?

  *bokstavstro finns inte enligt mig. Alla tolkar.

 3. 2013 August 5

  Slutresultatet påverkas också av samspelet mellan människa och dator. Normalt sker det dock inget egentligt samarbete mellan maskinen och översättaren under översättningens gång. Det vanligaste är att den maskinöversatta texten granskas av en översättare eller skribent först efter det att maskinen har gjort sitt jobb.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS