De Största Rättigheterna

2011 July 8
by mackan

Jag var på ett grymt intressant seminarium idag (med halvdan rubrik) med en massa människor som varit personligt involverade i händelserna i Marocco, Jordan, Egypten och Yemen  tidigare i år

Man talade en del om Internet och sociala medier och deras roll i de där kamperna för mänsklig värdighet. I Libyen hade twitter använts för att föra ut vittnesbörd om och bevis för brott mot de mänskliga rättigheterna. I Jordan och Egypten hade aktivister främst använt sociala medier för att mobilisera folk.

Läs Jannes post och referat. Jag kan inte ge en bättre rapport från själva seminariet.

Men jag började fundera (som man gör) över det där med Piratpolitik och de där Största Rättigheterna. Och jag blev riktigt stolt när jag för mig själv började räkna upp vad vi faktiskt gör. När snacket blir till verkstad.

  1. Vi erbjuder serverplats till Wikileaks, en sida där “whistleblowers” kan lämna information för publicering.
  2. Vi har satt upp Tor-servers, en slags anonymiseringstjänst, som nyttjats just bland annat av folk i Tunisien och Egypten, så att de kan använda Internet utan att behöva vara rädda för att spåras.
  3. Vi upplåter serverplats åt internationella aktivister på vǻra servers…

…det finns mer och listan kan bli längre. Enskilda pirater deltar i att utveckla verktyg för människorättsaktivister, exempelvis. Men min poäng är att vi faktiskt försöker få grejerna gjorda. Vi inte bara snackar om, utan bygger faktiskt infrastrukturer för, de där Största Rättigheterna.

One Response leave one →
  1. 2011 July 8
    MiaD permalink

    :D

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS