Kristen post: Gud som helgar eller jag som profanerar?

2010 April 26
by mackan

OK – syskon, här kommer en sån där post igen.

I de kretsar jag rör mig på Internet (via twitter, facebook och så) har idag den här länken passats runt en del. Jag brukar inte länka till Världen Idag och jag ber faktiskt om ursäkt till mina läsare att gör det nu. Minnesgoda läsare vet nämligen min policy om det där, sedan ett par år tillbaka.

Anyway. Oavsett källan ger den här insändaren upphov till så många frågor.

Jag tänkte bara ta upp en:

I tidningen Metro kunde vi läsa om att Filadelfiakyrkans i Stockholm lokal har hyrts ut till en helt profan artist [...]
Ett rop till alla kristna som verkligen älskar Jesus är att reagera på alla möjliga sätt, men framför allt be och åter be och möjligen fasta för att Guds församling inte blir skymfad på detta vis och att ansvariga för uthyrningen tar sitt förnuft till fånga.

Vad är din och min syn på helighet?

Är det så att söndagen är mer helig än resten av veckan? Trivs Gud, som ju är helig, bättre i en invigd kyrkolokal än ute på torget, eller hemma i mitt vardagsrum?

Och på ett djupare plan – om vi tror att en viss plats är mer helig än någon annan; vad säger att det är vi som profanerar platsen om någon “oren” spelar en konsert där, och att Gud inte helgar konserten i stället? Är inte Gud större än oss?

Ja, jag inser att jag kan låta raljerande här. Men jag undrar lite över teologin kring just heligheten. Vad gör oss heliga? Kan vi utifrån ens avgöra vem som är mer eller mindre helig? Och vem som skulle platsa att spela i en lokal som andra tider används för Gudstjänstfirande? Och omvänt – när kristna artister spelar på profana arenor, bör vi vara lika försiktiga då?

Hjälp mig att förstå. Och hjälp mig, seriöst, att fundera kring detta med helighet…

9 Responses leave one →
 1. 2010 April 26

  Vad är det som är otydligt? Det är väl inte var vi placerar templet som är problemet utan vad vi fyller templet med? Annars skulle vi alla vara tvingade att bo på ett heligt berg? Själv har jag svårt att se något annat än den bräckliga byggnad, vår kropp, är vad vi behöver se som heligt. Då hamnar frågan om vi som kristna får fylla oss med profana tankar och profan mat. Byggnaden “kyrkan” har jag själv problem med, måste vi viga den för att gud ska kunna använda oss i den, och varför måste vi avviga den när vi slutar använda oss för gud i den?

 2. 2010 April 26
  Patrik permalink

  Går helighet att mäta?
  Finns det något mått som bestämmer vem som är from och helig?
  Är den personen som jobbar i kloster eller tempel mer helig (ta t.ex. någon av alla präster som utsätter barn för sex och det tystas ner/upp).
  I en sekund helig och i nästa fortfarande helig?

  Säger inte bibeln (oki, de är dumt att peka på den då jag inte läst den så mycket) att vi skall vända anda kinden till och samtidigt hjälpa de utsatta och orena?
  Det är väl till dem vi skall vända oss och sprida budskapet?

  För lokalen är väl menad att den skall vara öppen för alla?
  Eller är det så att man säger att lokalen är stängd för visa människor?

  Eller som man säger, den som är fri från synd må kasta första stenen.. och väldigt vad få stenar de kastades..

 3. 2010 April 26

  Jag fick en gång i tiden lära mig att “helig” betyder “avskild för särskilt ändamål”. Som exempel togs tandborsten: min tandborste är avskild för att användas för borstning av mina tänder. Om en kyrkobyggnad är helig så är det för att den blivit avskild för gudstjänstfirande (eller annat). Om sådan avskiljning skett så blir det en form av synd (= missa målet) att använda byggnaden för något annat.

  Detta synsätt är tydligt på många håll i Frälsningsarmén där man framme vid podiet (“plattformen”) har en plats som är avskild för bön (kallas traditionellt “botbänk”). Många blir därför illa till mods när platsen används för annat, t ex som lekplats för barn.

 4. 2010 April 26

  Nu är ju jag Bahai och sådär avvikande – men vi säger ju att Gud finns överallt, hela tiden. Det finns ingen skillnad mellan en kyrka och en garderob för Gud. Gud är allt, överallt. Utan åtskillnad. Han är sovrummet där två ungdomar “syndar” utanför äktenskapet. Han är i vardagsrummet där en make slår sin fru framför sina barn. Gud kan inte förminskas till att “bara finnas” på en av oss människor utvald och av människor helgad plats. Vi är alla, i Guds närvaro, hela tiden.

  Så man bör fråga sig – är musik, glädje, sång, gemenskap – något som vi vill associera OSS själva med? För det handlar egentligen inte om Gud, utan om oss. Vill VI associeras med dessa saker och i förlängningen låta andra associera till oss genom dessa saker? För mig låter det som en ganska bra sak.

  Men sen är jag sådär avvikande ;)

 5. 2010 April 26

  Jag försöker hålla söndagarna heliga och inte jobba, handla, tvätta, plugga på dom. Inte för att jag tror det spelar Gud så stor roll utan dels för att jag tror det är nyttigt att ha en dag i veckan utan måsten och dels för att för min egen skull påminnas om att Gud faktiskt har dött för mig (och uppstått, vilket skedde på just en söndag). Jesus själv säger ju också att människan inte är till för vilodagen utan vilodagen för människan.
  Jag tror på samma sätt med kyrkorummet att Gud inte bryr sig om vi firar gudstjänst där eller nån annan stans eller att Gud skulle vara mer där än nån annanstans. Att Kyrkorummet ska vara heligt är för våran skull, för att vi ska kunna ha en plats att gå till för att komma inför Gud där platsen inte ska användas hur som helst. Detta enbart för vår skull då det är vi som är svaga och behöver den hjälpen, Gud klarar sig ändå.

 6. 2010 April 26
  MiaD permalink

  För det första vill jag reagera mot hur du har tolkat inlägget, Mackan. Jag uppfattar det inte som att skribenten i Världen Idag först och främst förfäras av att en profan artist får spela i Filadelfiakyrkan, utan att just denna artist genom sina uttalanden uppenbarligen inte står för de värderingar skribenten väntar sig att Filadelfiakyrkans församling står för (varför annars ta upp kommentaren om homosexuell läggning?) och därför inte skall få använda lokalen till att framföra åsikter/värderingar som nämnda församling inte står för. Men det är kanske en bisak, med tanke på hur du har klippt i citatet.

  För det andra instämmer jag med Gustav och Allan: den heliga platsen är avskild för ett särskilt ändamål och det är något som är pedagogiskt viktigt för människan, inte för Gud.
  Den heliga platsen är ett avskilt ställe, där man kan koncentrera sig och fokusera på Gud och sin egen andliga utveckling utan onödiga störningsmoment.

  Frågan om vem (person) som är helig eller ej skall avgöras “på deras frukt” – ju oftare en person uppvisar den helige Andes frukter, desto längre har h*n kommit i helgelse. (Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning, enligt Gal 5:22-23.)

  Och nu märker jag att detta inlägg andas väldigt mycket Jag Har Rätt (TM) fastän jag egentligen bara vill bidra till diskussionen med hur jag själv ser på saken.

  Annars måste jag säga att jag också har svårt för begreppet “helighet” – eller egentligen mer begreppet “vanhelga”. Jag hyser definitivt uppfattningen att Gud kan använda vad eller vem som helst, var- och närhelst Han vill för att kommunicera med oss. Jag har väldigt svårt att ange någon plats eller någon företeelse som är “helig” för mig och som jag upplever kan kränkas; som får mig att reagera med ilska för att en gräns överträtts. Men så är jag också av den uppfattningen att det inte är min sak att bekymra mig så mycket om vad andra gör eller inte gör, utan att fokusera på huruvida jag själv lever och handlar i överensstämmelse med det jag anser vara rätt.

  Och genast lät jag väldigt självgod. Det är inte lätt att vara ödmjuk när man är så bra som jag! ;-)

 7. 2010 April 27

  Jag kan förstå båda sidor. För det första håller jag med om att kyrkan, i betydelsen byggnaden, inte kan vara stängd för “utomstående”. Det skulle ju döda meningen med den. “Helgad” är kyrkan för en anledning, inte för att den “måste vara det”

  Men samtidigt har jag personligen förstått Rufus Wainwright som kristendoms”motståndare” (eller kanske snarare kristendomsförlöjligare) snarare än en tyst ateist, så på så vis kan det ju sända fel bild om han har en spelning i en kyrka…
  Fast det bygger ju som sagt på min bild av Rufus Wainwright och gäller inte generellt om att låta “profana artister” spela i en församlingslokal.

  Så min åsikt i detta fallet är helt enkelt att en helig/avskild lokal som drivs för kristendomens spridande bör inte spela in i det motsatta. Fast ibland kan det vara svårt att veta om något kommer göra det eller inte (som i detta fallet).

  (En liten fotnot: http://www.youtube.com/watch?v=w520yJUIvR0 visar lite på hans bristande respekt för kristendom.
  Kan bli väldigt spännande om han kör det spektaklet i fidadelfiakyrkan =) )

 8. 2010 April 27

  Men även OM han ör aktiv motståndare till kristendomen. Är inte det i så fall snarast ett ypperligt tillfälle att visa att vi som Kristi efterföljare inte fungerar efter världens logik? Att vi lever i världen men inte av den? Hata oss allt du vill, förfölj och förlöjliga oss allt du vill, vi kommer fortfarande att älska dig, vi kommer fortfarande att välkomna dig, för vi följer vår Herres och Mästares exempel?

 9. 2010 April 28

  Alla – jag håller mig i bakgrunden och lyssnar mest. Jag blir grymt utmanad av Reb och ställer mig ungefär lika frågande (och på samma grunder) som Patrik.

  Stort tack, även ni andra som tycker annorlunda, för att ni vågar dela med er och berätta varför ni tycker och tänker som ni gör. När det gäller just att avskilja platser så känns det fortfarande rätt gammaltestamentligt för mig (hela den där grejen med att Jesus bor i våra hjärtan liksom kommer i bakgrunden, menar jag).

  Det kan också vara bra att understryka att Fillan alltså hyrt ut lokalen till konserten, något de gör rätt ofta. (Jag har själv sjungit där, på den tiden då jag gick i musikskola…) Det är alltså inte ett arrangemang som kyrkan står för.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS