Hänt i media

2009 December 16
by mackan

Bland SvDs tekniknotiser läser jag om en e-boksläsare som har dubbla skärmar, en för grafik och en för texten. Artikeln menar att

I februari lanseras en specialbyggd läsplatta för faktaböcker, amerikanska Entourage Edge, som består av två mindre skärmar. Den vänstra är av traditionellt slag, gjord för att visa svartvit text, och där kan användaren stryka under och skriva in egna kommentarer. Den högra är en LCD-skärm som kan visa diagram, tabeller, ritningar och rörliga bilder, allt i färg.

Själv menar jag att man har en väldigt snäv definition av skönlitteratur om man inte ser hur detta skulle vara användbart också där. Jag vet exempelvis om flera böcker som är illustrerade (min egen senaste, Neil Gaimans “The Graveyard Book”, etc), för första gången kanske man kunde göra något kul med serier och e-böcker och så vidare.

(Och gissningsvis – om tekniken blir tillräckligt lättanvänd kommer vare sig naturvetenskapliga praktverk med videofilmer på kattdjursungar som leker, eller Sandman att bli nästa stora grej här. Om det är något som e-historien lärt oss är det att det som kommer laddas ned till de här prylarna snarare prenumerationer på Playboy.) ;)

-

I tidningen Dagen idag svarar jagBill Stålehammars insändare för en vecka sedan. Ett citat från Bill

Nu vill man stöpa predikanter i samma form genom studier i skolbänken, så att alla talar samma språk. Som tack för besväret får man tillgodoräkna sig högskolepoäng.

[...]När Jesus kallade lärjungarna letade Han inte bland de välutbildade, utan Han valde enkla människor som var villiga att följa Honom. Så sker även i dag.

Och ett citat från mig

Lärjungarna (vi alla som kallar oss lärjungar) får dessutom uppmaningen – nej, Budet – att de ska “älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv”. Av hela ditt förstånd, också, således.

Studier i teologi är en övning i just detta, att älska Gud också med förståndet.

Läs gärna båda artiklarna i sin helghet och fundera över vad du tycker själv.

-

Och Moskén i Fittja ansöker om att få ha böneutrop på fredagarna. Det är första gången i Sverige.

Och det slår mig plötsligt att jag inte vet hur man gör när sådana här ärenden hanteras annars. Vem beslutar om kyrkor ska få ringa i sina klockor?

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS