Angående kyrkovalet…

2009 September 20
by mackan

Har börjat följa valprognoser…

Det är intressant att se att de stora förlorarna verkar vara de etablerade partierna, även om Socialdemokraterna fortfarande är största gruppering. Alla går bakåt i antal mandat, utom MP som dubblar antal mandat.

SD ökar också.

Annars är det främst de partipolitiskt obundna som går framåt. Frimodig Kyrka går exempelvis från 7 till 13 mandat, vilket är stort. De är också i princip den enda partipolitiskt obundna rörelse jag sett som faktiskt bedrivit någon form av kampanjarbete. (Det kan ha förekommit på fler håll, men jag har missat det personligen).

Det som gör hela valet tragiskt är det låga valdeltagandet. Det innebär exempelvis att en gruppering som ÖPPEN KYRKA går framåt i antal mandat trots färre antal röster än 2005. Ett annat exempel är SD som ökar från 4 till 7 mandat på så få som 700 fler röster…

Det vore i det närmaste pinsamt enkelt att ta den politiska makten i Svenska Kyrkan. Om du kan få 600 personer att enas om en fråga har ni ett mandat. 600 pers! Vi kunde antagligen bilda en grupp “Frälsningssoldater inom Svenska Kyrkan” och få ihop fler mandat.

3 Responses leave one →
 1. 2009 September 20

  Kom igen, starta en grupp. De politiska partierna tycker att det är okej. Problemet är bara det att ni kommer att locka mycket mer än frälsis-väljare. Till exempel hårdnackade pingstare som mig, såvida inte gruppen “Pingstvänner inom Svenska Kyrkan” startar.

 2. 2009 September 21
  Christoffer permalink

  Haha! Bra idé!

  Ni skulle dessutom göra ett mycket bättre jobb än många av dem som sitter där.

  Det är nog inte otänkbart att även icke-kristna skulle rösta på er.. De som nu tror att det är en bra grej att rösta på de politiska partierna..

 3. 2009 September 28
  Maja permalink

  Gruppen “Pingstvänner inom Svenska kyrkan” finns, men den heter “Frimodig kyrka”, till vardags “S:ta Claras vänner”. Upplysningsvis.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS