Ledande moderater, tidigare försvarsministrar, ansvariga – ingen gillar FRA-lagen

2009 February 16
by mackan

Inte ens FUN (Försvarets Underrättelsenämnd), det organ som granskar bl a FRA för att se att vi skattebetalare får ut det vi ska av de hemliga organisationerna, gillar FRA-lagen. Det är pinsamt tydligt nu när Anders Björck, ordförande, samt nämndens sekreterare Ulf Birath avgår i protest mot lagen.

– Då är det oerhört viktigt att ha en integritet som fungerar, och inte en massa nya organ som skänker en bild av att det kommer att fungera bättre än det system vi haft tidigare. Det tror jag inte det kommer att göra, säger Anders Björck.  (Björck)

Kommentarerna från regeringshåll antyder att det ändå är bra att ersätta de båda med människor med “juridisk kompetens”. Vilket i sig själv är en kul logisk kullerbytta. Alla med just juridisk kompetens sågade ju nämligen lagförslaget jämns med fotknölarna redan när det var på förslagsstadiet.

All heder åt Anders Björck. Han får dagens credpoäng. Med ett antal “liberala” svek i själva omröstningen (och senare löften om att riva upp lagen, som mer var spel för gallerierna) känns det skönt med åtminstone en politiker som står för och tar konsekvenserna av sin övertygelse.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS