FRA-lagen och själavård, i praktiken

2009 February 8
by mackan

Till att börja med – Tidningen Dagens opinionsredaktör, Thomas Österberg skriver i en kommentar till min förra blogpost:

Tidningen Dagens ledarsida har i flera års tid analyserat och visat på baksidorna med ett utbyggt övervakningssamhälle.
Vi kunde säkerligen gjort mer när det gäller FRA-lagen, men att vi vaknat först nu är inte sant. 

vilket iofs, får jag medge, han har rätt i. Jag tycker fortfarande att det från landets största kristna tidning kunde visas lite större engagemang, men visst har man skrivit om att Ekman blev avlyssnad av FRA och just vinkeln med biktsekretessens avskaffande var man antagligen först med. Så… Sorry. Jag var inte rättvis.

Men jag fortsätter att vara besviken. Dagen kan skriva så gott som fyra gånger i veckan om den nya föreslagna äktenskapsbalken. Vilken kanske är principiellt viktig. Men är trots allt tämligen tysta när det gäller sådana här frågor som både påverkar alla kristna medier (källskyddet), alla kristna kyrkor oavsett var de står i äktenskapsfrågan (biktsekretessen) och samtliga missionärers kommunikationer med hemlandet. I en tid då sådana här uppgifter säljs och säljs vidare mellan olika internationella underrättelseorgan så låt oss hoppas att sådana uppgifter inte hamnar i orätta händer.

Jag hade själv ett själavårdssamtal med en i utlandet stationerad svensk själavårdare för ett tag sedan. Själva samtalet såg vi till att kryptera, då vi visste att det skulle passera FRA:s stora storebrorsöra. (Det är fördelen med att ha pastorer med IT-säkbakgrund… De vet hur man gör.) Men redan de inledande samtalen där vi skulle sätta upp det hela, avlyssnades ju av FRA. Och som Emma på Opassande så träffande beskriver det hela:

I Uppsala Nya Tidning kan man läsa att psyksjuka ska få hjälp via internet. Personligen tycker jag att sådana här saker är väldigt värdefulla, att kunna erbjuda hjälp även på distans — det finns ett behov. Men det blir lite obehagskänslor ändå med tanke på FRA och datalagringsdirektivet. Kommer en sådan här satsning att fungera när väl patienter inser att konfidentialitet inte kan garanteras? I Tyskland har man i alla fall uppmärksammat att människor blir mindre benägna att be om hjälp och där liknas datalagringsdirektivet vid “en katastrof”.

Precis så är det.

Känslan av att vara övervakad fick mig att nästan välja att inte söka hjälp. Och då visste jag ändå hur vi skulle lösa själva samtalsbiten. Men det faktum att någon vet om att jag söker hjälp är riktigt avskräckande. Det skulle inte förvåna mig ifall vi på sikt kommer att se effekter av det nya övervakningssamhället i självmordsstatistiken.

Slutligen – Dagen har just nu en artikelserie om just själavård. Den är mycket läsvärd. Men hittills har inte integritetsfrågan behandlats speciellt ingående i den serien. Som ett tips till både Thomas och resten av redaktionen – skriv en artikel om hur FRA-lagen har påverkat och kommer att påverka pastorers och andra själavårdares vardag. Belys och vägled med några enkla regler eller riktlinjer hur själavård kan bedrivas, också utan att Storebror avlyssnar.

Och fundera på över hur ni själva ska kunna erbjuda det lagstadgade kälskyddet, i en tid då all elektronisk kommunikation avlyssnas (även om FRA looooovar att de minsann slänger allt som inte är utlandstrafik…)

6 Responses leave one →
 1. 2009 February 8

  En kommentator hos mig påpekade att jag tappat bort ett “inte” i frågan om konfidentialiteten… du kanske kan lägga in det hos dig också! (Blir lite galet utan…)

 2. 2009 February 8

  Emma – tack. Fixar.

 3. 2009 February 8

  Jag är agnostiker och kommer troligtvis aldrig någonsin att söka själavård. Rätten att söka själavård utan att avlyssnas värderar jag dock väldigt högt. Denna aspekt borde kanske ha uppmärksammmats mer.

 4. 2009 February 8

  @Calandrella.

  Till själavårdande samtal räknas även samtal med terapeut, psykolog och psykiatriker.

  Så tyvärr är vare sig agnostiker eller ateister undantagna :(

 5. 2009 February 9
  Therésia Erneborg, Dagen permalink

  Tack för tipset! En artikel på ämnet är på väg.

 6. 2009 February 10

  Jag har sökt själavård utan att veta om detta.
  Det kommer nog få mig och tänka om.

  Tack Mackan för att du belyser detta ämne

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS