Alla upphovsmän som inte gillar IPRED – se hit!

2008 December 4
by mackan

Kultur till Riksdagen – en liten kampanj…

Sprid länkkärleken. Och ännu hellre – om du är upphovsman (och kanske rent av skrev på uppropet mot IPRED för någon vecka sedan) – engagera dig gärna!

(Emmas post, som startade det hela…)

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS