FRA-kramare – debattera inte på fyllan…

2008 September 3
by mackan

Blev tipsad av polaren Björn om ett fantastiskt dumt uttalande av Stefan Attefall som sitter i Riksdagen för Kd. Såg sedan att även Emma hade återgett det. För det är så dumt…

Om FRA-lagen och biktsekretessen:

-Jag fick ett brev från en präst i går. Han hävdade att vi med FRA äventyrar biktens hemligheter. Men jag undrar jag – gör han inte det själv om han lägger ut en bikt på nätet?” (Höglandsnytt, 080903, “Muskler finns för motåtgärder”)

Först ett råd till alla FRA-kramare – debattera inte på fyllan. På riktigt. Gör inte det. Det blir så enkelt för seriösa FRA-kritiker att sparka er i pungen och sedan skratta åt er.

För alternativet till att Attefall var rejält på lyset när han sa det där måste ju vara att vi här har en människa som antingen inte förstått vad FRA vill göra (nej, inte i första hand titta på hemsidor, utan avlyssna all mejl- och mobiltrafik för att avgöra om något är värt att spara) eller helt enkelt inte fattar att det kan påverka biktsekretessen. Även om själva innehållet i bikten inte avslöjas, kan själva det faktum att en enskild person söker själavård vara känsliga uppgifter. Och definitivt ett ingrepp i den personliga integriteten och religionsfriheten.

Antingen är karln skrämmande okunnig, eller så försöker han lägga ut dimridåer för att finta oss. Eller så är han full som en kastrull.

Dags att nyktra till nu?

6 Responses leave one →
 1. 2008 September 4
  Stefan Attefall permalink

  Mackan,
  när journalister referar ett samtal blir inte alltid nyanserna rätt. Tror du att jag tror att prster lägger ut bikter på hemsidor? Det jag ifrågasatte var det kloka i att maila bikthemligheter, eftersom mail inte är ett säkert sätt att kommunicera på. Risken är stor att felaktiga adresser skrivs in, att utskifter ligger kvar i skrivare, att dataintrång sker, att den på arbetsplatsen som har ansvar för servrar kan kolla all post etc. Min poäng var att prästen som använder mailen för att sköta bikten borde fundera över sina arbetsmetoder oavsett FRA-lagen.

  Så nyktra till och tro inte allt som står skrivet på nätet.

  Stefan Attefall

 2. 2008 September 4
  max permalink

  utmärkt svar!

 3. 2008 September 4

  Nej, jag tror inte att präster (eller pastorer) lägger upp bikter på hemsidor.

  Du menar att biktinformation inte bör skickas i mail – jag håller med. Men med FRA-lagen kommer exempelvis bokningar av tider till S:t Lukasstiftelsens terapeuter kunna avlyssnas. Alltså inte själva innehållet i biktsamtalen, men väl de “sociogram” som visar att någon söker själavård.

  När det gäller präster eller pastorer i församlingar finns det naturligtvis en massa andra saker som mailas eller avhandlas via mobiltelefon, som förvisso kan vara känsligt men som inte berör biktsekretessen. Men när det gäller S:t Lukas (och liknande organisationer) så sysslar de enbart med terapi och själavård. Och då blir det genast otroligt utpekande.

  Jag håller med om att bikten i sig måste hållas mellan fyra ögon, men det mötet sätts upp på något sätt… Om det sker via mail eller mobiltelefon behöver FRA ingen som helst brottsmisstanke för att avlyssna det.

  Jag antar att det skulle kunna bli rätt vanligt, till och med. Det skulle antagligen räcka med att du och en “misstänkt” går till samma själavårdare för att du skulle bli övervakad.

 4. 2008 September 4

  Utmärkt svar!

 5. 2008 September 4
  Filur permalink

  Förutom att FRA kommer att kunna registrera vilka som biktar sig, kommer även bikter över telefonsamtal att registreras. Man kan väl tänka sig att det ibland kan kännas bra att ha möjligheten att ringa sin präst och tala förtroligt när livet känns svårt. Det är inte möjligt om FRA kan lyssna på allt.

 6. 2008 September 4

  Filur nix. Och Jourhavande Präst är också en rätt stor samhällstjänst som är helt telefonbaserad.

  Jesper Tack

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS