FRA intresserade av tungotal

2008 July 15
by mackan

för hur ska man annars uttolka det faktum att man, med risk att bryta biktsekretess, faktiskt avlyssnade Livets Ords pastor Ulf Ekman under mitten av 90-talet. Han (De) bedrev då missionsarbete i Ryssland (även om det hette “Sovjetunionen” då).

Om vi bortser ifrån frågor som berör moral, etik och lagstiftning som rör just bikten, det verkar ju t ex FRA och berörda myndigheter göra, funderar jag lite löst på om detta inte är brott mot religionsfriheten. Nu var den förvisso annorlunda utformad, rent juridiskt, då det begav sig men jag tycker att det är ett rätt solklart grundlagsbrott ändå? Preskriberas sånt här, eller kan man anmäla någonstans?

Ulf Ekman säger själv att han inte haft något att dölja och därför inte är överdrivet upprörd, även om han tycker att det är “märkligt” att han blivit avlyssnad. Låt oss hoppas att du själv inte hade några själavårdssamtal med honom 1994-1997 och att du i så fall tycker att det är helt OK att FRA möjligen vet vad de innhöll, du också.

2 Responses leave one →
  1. 2008 July 15

    *host*, ähum…efter 1991 hette det väl ändå Ryssland, eller OSS?

  2. 2008 July 15

    Såg att t.ex. Emma på Opassande hade skrivit om det här också… Det verkar rätt upprörande att man spionerat på en pastor…

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS